wuman

இலங்கையில் 5 லட்சம் பெண்களுக்கு இப்படி ஒரு நோய்…

வீடு­க­ளுக்கு வெதுப்­பக உற்­பத்­திப் பொருள்­க­ளைக் கொண்டு சென்று விற்­ப­னை­செய்­யும் கலா­சா­ரம் பெண்­களை ஆரோக்­கி­ய­மற்­ற­வர்­க­ளாக்­கி­யுள்­ளது. நாட்­டில் 5 லட்­சம் பெண்­கள் நீரி­ழிவு நோயால் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

இவ்­வாறு சுகா­தா­ரப் பணிப்­பா­ளர் ஜய­சுந்­தர பண்­டார தெரி­வித்­தார். அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது:

‘ஆரோக்­கி­ய­மான பெண்­கள் ஆரோக்­கி­ய­மான நாடு’ எனும் கருப்­பொ­ரு­ளில் எதிர்­வ­ரும் 14 ஆம் திகதி உலக நீரி­ழிவு தினம் கொண்­டா­டப்­ப­ட­வுள்­ளது. நாட்­டின் முது­ கெ­லும்­பாக உள்ள பெண்­களை ஆரோக்­கி­ய­மற்­ற­வர்­க­ளாக மாற்­றும் இன்­னு­மொரு கலா­சா­ரம் நாடு முழு­வ­தும் மிக மெது­வா­கப் பரவி வரு­கின்­றது. முளை­யி­லேயே கிள்­ளி­யெ­றி­ய­வேண்­டும்.

நாட்­டின் சனத்­தொ­கை­யில் 52 சத வீதம் பெண்­களே உள்­ள­னர். நாட்­டின் பொரு­ளா­தா­ரத்­தி­லும் அவர்­க­ளின் பங்­க­ளிப்பே அளப்­ப­ரி­யது என்­பது வெளிப்­படை. இவர்­க­ளுக்கு நோயா­பத்­துக்­கள் ஏற்­பட்டு அவர்­கள் செய­லி­ழந்­தால் நாட்­டின் பொரு­ளா­தா­ர­மும் பாதிப்­ப­டை­யக்­கூ­டும்.

200 மில்­லி­யன் பெண்­க­ளுக்கு நீரி­ழிவுத் தாக்­கம் உள்­ள­தாக உலக சுகா­தார ஆய்­வு­கள் தெரி­விக்­கின்­றன. இலங்­கை­யில் 5 இலட்­சம் பெண்­க­ளில் நீரி­ழிவு தாக்­க­முள்­ள­தாகத் தெரி­ய­வ­ரு­கின்­றது.

கொழு­ம்பை எடுத்­துக்­கொண்­டால் நூற்­றுக்கு 18 வீதம் நீரி­ழிவுத் தாக்­க­முள்­ளது. அதி­க­ள­வாக கர்ப்ப காலத்­தி­லேயே பெண்­கள் நீரி­ழி­வுக்­குள்­ளா­கின்­ற­னர் என்று மருத்­து­வர்­கள் தெரி­விக்­கின்­ற­னர். ஐந்­தில் இரு­வ­ருக்கு கர்ப்­ப­கா­லத்­தில் நீரி­ழிவு தாக்­கம் ஏற்­ப­டு­வ­தா­க­வும் அதில் ஒரு­வர் உயி­ரி­ழக்­கும் வரை இதைக் காவிச்­செல்­லும் நிலை­யும் ஏற்­ப­டு­கின்­றது.

பெண்­கள் அதி­க­ள­வாக மாமிச உண­வு­க­ளைத் தவிர்ப்­பதைக் குறைத்­திட வேண்­டும்.
பானங்­க­ளில் மாத்­தி­ரம் சீனி­யின் அள­வைக் குறிப்­பி­டா­மல், நாம் உட்­கொள்ள எடுக்­கும் அனைத்து வித­மான உணவு வகை­க­ளி­லும் அதில் உள்ள கலோ­ரி­யின் அளவைக் குறிப்­பிட நட­வ­டிக்கை எடுக்­க­வுள்­ளோம்.

அதி­ள­வான சீனியை உள்­ள­டக்­கிய உண­வு­க­ளுக்கு வரி செலுத்­தும் திட்­டத்தை நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் கலந்­து­ரை­யா­டு­மா­றும் கேட்­டுக்­கொள்­ள­வுள்­ளோம்.

எமது நாட்­டில் நோயற்ற சமூ­க­மாக மாற்றி வரும் வேளை­யில் சுற்­றுலாப் பய­ணி­க­ளின் வரு­கை­யால் சுகா­தார சவா­லுக்கு நாம் முகம்­கொ­டுக்க வேண்­டி­யுள்­ளது. இவர்­க­ளின் நுழை­ வி­சைவு நட­வ­டிக்­கை­யின் போது சுகா­தாரப் பரி­சோ­த­னை­க­ளுக்­காகக் கட்­ட­ணம் அற­வி­டப்­பட்டு அவர்­கள் சுகா­தார பரி­சோ­த­னை­க­ளின் பின்­னர் நாட்­டில் பிர­வே­சிக்க அனு­ம­திக்க கோர­வுள்­ளோம்.

ஹோட்­டல்­க­ளில் உணவு முறை­கள் குறித்து அவ­தா­னம் செலுத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளது. அவர்­கள் பொது மக்­க­ளுக்கு போசாக்­கான உண­வு­கள் தரு­விக்­கி­றார்­களா என்­பது குறித்து ஆய்­வு­கள் மேற்­கொள்­ளப்­ப­டு­கின்­றன.
நாம் இவற்­று­டன் விளம்­ப­ ரங்­கள் குறித்­தும் அவ­தா­னத்தை செலுத்­த­வுள்­ளோம்.

பொருள்­க­ளின் தரம், அவற்­றி­னால் ஏற்­ப­டும் பக்­க­வி­ளை­வு­கள், போசாக்கு மற்­றும் சுத்­தம் குறித்­தும் எம்­மால் அவ­தா­னம் செலுத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளது. 2025ஆம் ஆண்டு இலங்கை வள­மிக்க நாடாக மாறும் என்ற தலைமை அமைச்­ச­ரின் கூற்­றுப் ­படி, இலங்­கையை ஒரு போசாக்­கான நாடா­க­வும் மாற்­றும் செயல்­திட்­டங்­கள் எம்­மால் மேற்­கொள்­ளப்­ப­டு­கின்­றன என்­றார்.